15 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό γιὰ τὴν ἐκμίσθωση ἑνός ἰσογείου καταστήματος ἐμβαδοῦ 119,00 τ. μ., μὲ πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος τριῶν χιλιάδων πενῆντα εὐρώ (3.050,00 €).

            Ὁ διαγωνισμός θὰ διεξαχθεῖ ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ὁδός : Σισμάνογλου 18), τὴν 26η Σεπτεμβρίου 2023, ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος Τρίτη, μὲ ὥρα ἐνάρξεως τὴν 9η πρωϊνή.

            Οἱ ὅροι τοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι κατατεθιμένοι στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπου δύνανται οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ λάβουν γνώση κατά τὶς ἐργάσιμες ἡμέρες καὶ ὧρες.