ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018 23:50
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 15ης Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Σεβασμι-ώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ὑπεδέχθη σέ κεντρικήν ὁδόν τῆς πόλεως τό ἱερόν τῆς Ἁγίας Ἐλπίδος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Μετά τήν ὑποδοχήν, ἐσχηματίσθη πομπή πρός…

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (CMigrator copy 3)

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 23:23
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 14ης Σεπτεμ-βρίου, στόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων τοῦ κοινωνικοῦ φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τό ὁποῖον…

Πρόγραμμα Κοινωνικού Φροντιστηρίου 2018-2019

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 17:13
Με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου Σχολικού Έτους 2018-2019 πρόκειται να λειτουργήσει και το Κοινωνικό Φροντστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό μήνυμα Αυτού, στεγάζεται δε στον…

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 17:16
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε σήμερα τό πρωΐ, 11η Σεπτεμβρίου, τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ, μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων, εἰς δύο Δημοτικά καί ἅπαντα τά Σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς πόλεως τῆς Κομοτηνῆς, ἐνῶ…

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος πρός τούς μαθητάς τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτερο-βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῶν Σχολείων τοῦ Νομοῦ Ροδόπης ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους 2018 – 2019

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 16:15
Ἀγαπητά μου παιδιά, Ἄλλη μία σχολική χρονιά ξεκινᾶ σήμερα γιά σᾶς, ἀλλά καί γιά τούς συνοδοιπόρους σας, τούς γονείς, τούς δασκάλους, καί ὅλους ὅσοι ἔχουν τήν εὐθύνη νά σᾶς προσφέρουν ἕνα ἤρεμο, λειτουργικό καί ἀσφαλές περιβάλλον, ὥστε νά ἀφοσιωθεῖτε ἀπερίσπαστοι…

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῶν Σχολείων τοῦ Νομοῦ Ροδόπης ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους 2018 – 2019

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 16:13
Ἀγαπητές καί ἀγαπητοί, Στήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους σᾶς ἀπευθύνω θερμές εὐχές γιά ὑγιεία καί δύναμη στήν ἐπιτέλεση τοῦ ὑπεύθυνου καί ἱεροῦ σας ἔργου. Μέ τήν εὐκαιρία πού μοῦ δίνεται, θά ἤθελα νά ἐπισημάνω γιά ἄλλη μία φορά πόσο…

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ & ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ»

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 16:09
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς «Χρύσανθος Φιλιππίδης» ἀνακοινώνει τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2018 – 2019. Ἡ Σχολή ἀπό φέτος λειτουργεῖ ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ(ΦΕΚ 2889/19-7-2018/τ. Β΄). Τά μαθήματα ἀπευθύνονται…

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 16:02
Μέ πρωτοβουλία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καί Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιω-τάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελε-ήμονος τοῦ καί Προέδρου αὐτοῦ, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 9ης Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ἐπίκαιρη…

Υ Π Ο Δ Ο Χ Η ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΛΥΒΡΙΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥ

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 13:42
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 8ην Σεπτεμβρίου 2018, μέ τήν εὐκαιρίαν τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν πανηγυρίζουσα Ἐνορία τοῦ Μεγάλου Κρανοβουνίου , ἔλαβε χώραν ἡ ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Σηλυβριανῆς ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη…

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018 16:30
Ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων τοῦ Τζιχάτ Χαλήλ ὡς Τοποτηρητοῦ Μουφτή Κομοτηνῆς, ἐδέχθη τήν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τόν ὁποῖον συνεχάρη ἐπί τῇ ἀναλήψει αὐτῶν, ἀντήλλαξαν…