Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 17:01
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 15ης Ὀκτωβρίου 2018, καί περί ὥραν 7:00 μ.μ., εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς θά ἔχωμεν τήν ἰδιαιτέραν τιμήν καί ξεχωριστήν εὐλογίαν νά ὑποδεχθῶμεν τόν Σεβσμιώτατον Μητροπολίτην Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, ὁ…

ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΥΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018 02:12
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 29ης Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Σεβασμι-ώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ὑπεδέχθη σέ κεντρικήν ὁδόν τῆς κωμοπόλεως τῶν Σαππῶν, τήν θαυματουργόν Εἰκόνα τῆς Παναγίας Γουμερᾶ ἀπό τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν Μακρυνίτσης Σερρῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηρο-κάστρου.…

ΙΕΡΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (CMigrator copy 1)

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018 17:20
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄ ἐπραγματοποιήθη ἱεραποδημία στούς Ἁγίους Τόπους, ἡγουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, συνοδευομένου ὑπό Κληρικῶν καί τεσσαράκοντα ἐπαρχιωτῶν αὐτοῦ, ἡ ὁποία…

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (CMigrator copy 2)

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 17:19
Τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ προέστη σήμερα Πέμπτη, 20ῇ Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων στό Δικαστικό Μέγαρο Ροδόπης ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου δικαστικοῦ ἔτους. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων κατά τήν προσλαλιᾶν του εὐχαρίστησε…

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 15:59
Π ρ ὸ ς Τὸν Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἐνημέρωσης κ. Νίκο Παππά Εἰς Ἀθήνας. κ. Ὑπουργέ, Ἐν συνεχείᾳ τῆς πρό δύο περίπου ἐτῶν ἐπιστολομιαίας παρεμβάσεως τοῦ ὑπογράφοντος πρός τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, περί τῆς δωρεάν προσβάσεως στά ἑλληνικά…

ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018 23:50
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 15ης Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Σεβασμι-ώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ὑπεδέχθη σέ κεντρικήν ὁδόν τῆς πόλεως τό ἱερόν τῆς Ἁγίας Ἐλπίδος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Μετά τήν ὑποδοχήν, ἐσχηματίσθη πομπή πρός…

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (CMigrator copy 3)

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 23:23
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 14ης Σεπτεμ-βρίου, στόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων τοῦ κοινωνικοῦ φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τό ὁποῖον…

Πρόγραμμα Κοινωνικού Φροντιστηρίου 2018-2019

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 17:13
Με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου Σχολικού Έτους 2018-2019 πρόκειται να λειτουργήσει και το Κοινωνικό Φροντστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό μήνυμα Αυτού, στεγάζεται δε στον…

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 17:16
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε σήμερα τό πρωΐ, 11η Σεπτεμβρίου, τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ, μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων, εἰς δύο Δημοτικά καί ἅπαντα τά Σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς πόλεως τῆς Κομοτηνῆς, ἐνῶ…

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος πρός τούς μαθητάς τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτερο-βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῶν Σχολείων τοῦ Νομοῦ Ροδόπης ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους 2018 – 2019

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 16:15
Ἀγαπητά μου παιδιά, Ἄλλη μία σχολική χρονιά ξεκινᾶ σήμερα γιά σᾶς, ἀλλά καί γιά τούς συνοδοιπόρους σας, τούς γονείς, τούς δασκάλους, καί ὅλους ὅσοι ἔχουν τήν εὐθύνη νά σᾶς προσφέρουν ἕνα ἤρεμο, λειτουργικό καί ἀσφαλές περιβάλλον, ὥστε νά ἀφοσιωθεῖτε ἀπερίσπαστοι…