10 Μαϊος 2018

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ – ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΟΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΜΑΘΗΤΕΥΣΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ – ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς καί ὁ Μητροπολίτης Αὐτῆς κ. Παντελεήμων προσωπικῶς, ἐκφράζουν τήν εὐχαριστίαν καί τά συγχαρητήρια πρός τούς συντελεστάς καί χορηγούς τοῦ διοργανωθέντος ἀγῶνος δρόμου τῆς Κυριακῆς 6ης Μαΐου 2018 ὑπό τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καί Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς ὑπό τόν τίτλον: «Μαθητεύσατε πάντα τά Ἔθνη – Τό Μονοπάτι τῆς Παναγίας», ἀποστάσεως 15 χιλιομέτρων πού ἐκκίνησε ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς καί κατέληξε εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος. Ἰδιαίτεραι εὐχαριστίαι πρός τούς:
 • Δημοτικήν Κοινωφελῆ Ἐπιχείρησιν Παιδείας-Πολιτισμοῦ-Ἀθλητισμοῦ Κομοτηνῆς,
 • 29ην Ταξιαρχίαν Πεζικοῦ,
 • 21ην Τ.Θ. Ταξιαρχίαν,
 • Ἀστυνομικήν Διεύθυνσιν Κομοτηνῆς,
 • Τήν Διευθυνσιν Τροχαίας Κομοτηνῆς,
 • Δημοκρίτειον Πανεπιστήμιον Θράκης καί ἰδιαιτέρως τό Τμῆμα Ἐπιστήμης Φυσικῆς Ἀγωγῆς Ἀθλητισμοῦ,
 • Τοπικόν Παράρτημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ,
 • Σύλλογον «ΠΕΡΠΑΤΩ»,
 • Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως,
 • Μέλη τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καί Ἐξωτερικῆς Ἱερα-ποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς,
 • κ. Ἐμμανουὴλ Γαλανάκην,
 • Ἅπαντας τούς Χορηγούς,
 • Ἅπαντας τούς Ἐθελοντάς,
 • Ἅπαντας τούς συμμετέχοντας δρομεῖς.
  Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως