06 Μαϊος 2018

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΕΠ’ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΕΝ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος ἀπό τοῦ Πάσχα, 5ης Μαΐου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὐρέθη στήν Ἐνορία τοῦ Κοσμίου, ὅπου ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τῶν Θυρανοιξίων Παρεκκλησίου ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ ἐκ Τρικάλων καί ἐν ὄρει τῶν Ἀμώμων (Νέᾳ Μάκρῃ Ἀττικῆς) ἀθλήσαντος καί μαρτυρήσαντος. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐθύς μετά τήν ἀκολουθίαν ἀνεφέρθη στήν ἀξίαν τῆς παραδόσεως ἑνός νέου Παρεκκλησίου εἰς τήν δημοσίαν λατρεῖαν καί μάλιστα πρός τιμήν λαοφιλοῦς καί θαυματουργοῦ Ἁγίου τῆς πίστεώς μας. Ἐθύμησε ἐν συντομίᾳ στούς παρισταμένους τήν ἱστορίαν τοῦ ἐν λόγῳ Παρεκκλησίου ἕως ὅτου ἔφθασε στό σημερινόν εἴδος καί κάλλος, καί συγκεκριμένως ὅτι ἡ ὕπαρξίς του ἀνάγεται στήν 25ην Μαρτίου 1860 ὁπότε ἐλειτούργησε γιά τίς τότε ἀνάγκες ὡς ὀστεοφυλάκιον μέ τήν μέριμναν τοῦ Κυριακοῦ Κρόκου, ἐνῶ μετά τήν σύστασιν τοῦ σημερινοῦ κοιμητηρίου τῆς Ἐνορίας παρέμενε χῶρος ἀνενεργός. Μέ τήν εὐλογίαν, λοιπόν, τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος καί τήν ἀνύστακτη φροντίδα τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Κοσμίου Ἀρχιμανδρίτου Οἰκουμενίου Μαρκοπούλου, συνδρομῇ δέ τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ὁ τόπος αὐτός μετεμορφώθη εἰς Παρεκκλήσιον πρός τιμήν ἀκοιμήτου μεσίτου πρός Θεόν τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ, τοῦ ὁποίου οἱ πρεσβεῖες νά συνοδεύουν πάντας τούς ἐπικαλουμένους τό ὄνομά Του. Ἐκ του Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

Πατήστε ΕΔΩ ΓΙΑ περισσότερες φωτογραφίες