29 Μαρτίου 2022

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΗΡΩΣΕΙ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Νομοῦ Ροδόπης, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 100 χρόνων ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή, ἐτοίμασαν ἕνα ἀφιερωματικό βίντεο μέ σπάνιες φωτογραφίες.

          Σχετικά μὲ τό ὑλικό αὐτό, προκηρύχθηκε  «Διαγωνισμός δημιουρ­γικῆς γραφῆς» ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς μαθητές τῆς Γ΄ τάξεως Γυμνασίου καὶ Α΄ καὶ Β΄ τάξεως Λυκείου, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νὰ συντάξουν κείμενο 300 λέξεων (ἐπιστολή, ποίημα, διήγημα, μικροαφήγημα, σελίδα ἡμερολο­γίου κ. ἄ.).

          Ἡ μνήμη τῆς ἱστορίας εἶναι τό θεμέλιο τῆς συλλογικῆς μας ὑπάρξεως καί ἡ ραχοκοκαλιά τοῦ κάθε πολιτισμοῦ.   

Πολυμέσα