29 Μαρτίου 2022

Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

 

Ἀνακοινώνεται, ὅτι ἐν ὂψει τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα, καὶ γιὰ τὴν κατάλληλη προετοιμασία τῶν πιστῶν, ὁ π. Φιλήμων, ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θά ἐξομολογεῖ στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς ἀπό τὴν Δευτέρα 11 Ἀπριλίου 2022 ἕως καὶ τὴν Πέμπτη 14 Ἀπριλίου 2022 καὶ ὥρες ἀπό 10:00 ἕως 12:00 καὶ ἀπό 17:00 ἕως 19:00.