24 Μαρτίου 2022

Ἡ ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821 στούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἡ 25η Μαρτίου ὃπως κάθε χρονιά, ἒτσι καί φέτος, ἑορτάστηκε στούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τά παιδιά, μικρά καί μεγάλα, φιλοτέχνησαν μέ μεγάλη ἐπιτυχία τούς ἀγαπημένους τσολιάδες, ἀλλά καί πολλούς ἀπό τούς ἣρωες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἀκούγοντας τά ἒνδοξα καί γενναῖα κατορθώματά τους.

Πολυμέσα