18 Μαρτίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

 

            Τὸ Γραφεῖο Ἀντιαιρετικοῦ Ἀγῶνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐνημερώνει τὸ φιλόχριστο πλήρωμά της, ὅτι τὶς ἑπόμενες Κυριακές 13, 20 καὶ 27 Μαρτίου 2022,  θὰ πραγματοποιηθοῦν στὴν πόλη μας συνάξεις, οἱ ὁποῖες ἐπικαλοῦνται τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του.

            Μὲ τὸ παρόν θέλουμε νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς χριστιανούς μας, ὅτι οἱ ἐν λόγῳ συνάξεις δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὴν Ἱερά Μητρόπολη καὶ τὴν Ἐπίσημη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ ἐπιστήσουμε τὴν προσοχή τους νὰ εἶναι ἰδιαίτερα προσεκτικοί καὶ νὰ μὴν συμμετέχουν σὲ τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις.

            Αὐτές τὶς κατανυκτικές ἡμέρες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀς μένουμε ἑδραιωμένοι στὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας κάτω ἀπό τὴν σκέπη τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ ἀγάπη ἀς προσευχηθοῦμε γιὰ τοὺς πεπλανημένους ἀδελφούς, ὥστε νά γνωρίσουν τό Φῶς τῆς Ἀληθείας.